DICHVUXEDULICH
Corolla Altis
Innova
mercedes sprinter
hyundai county
dich vu don tien san bay gia re
aero hi-class
hyundai universe

Xe Toyota

Vios

Vios

Phí sân bay 180.000 VND
Phí ngoại thành 270.000 VND
Phí nội thành 30.000 VND
Phí quá KM N/A
Phí quá giờ N/A
Phí lưu đêm N/A

Xem chi tiết

Toyota Inova G

Toyota Inova G

Phí sân bay 250.000 VND
Phí ngoại thành 320.000 VND
Phí nội thành 30.000 VND
Phí quá KM N/A
Phí quá giờ N/A
Phí lưu đêm N/A

Xem chi tiết

Fortuner

Fortuner

Phí sân bay 250.000 VND
Phí ngoại thành 350.000 VND
Phí nội thành 30.000 VND
Phí quá KM N/A
Phí quá giờ N/A
Phí lưu đêm N/A

Xem chi tiết