DICHVUXEDULICH
Corolla Altis
Innova
mercedes sprinter
hyundai county
dich vu don tien san bay gia re
aero hi-class
hyundai universe
Vios

Vios

Phí sân bay180.000 VND
Phí ngoại thành270.000 VND
Phí nội thành30.000 VND
Phí quá KMN/A
Phí quá giờN/A
Phí lưu đêmN/A

Xem chi tiết

HUYNDAI COUNTY 29

HUYNDAI COUNTY 29

Phí sân bay1.000.000 VND
Phí ngoại thành1.700.000 VND
Phí nội thành1.300.000 VND
Phí quá KM10.000 VND
Phí quá giờ80.000 VND
Phí lưu đêm600.000 VND

Xem chi tiết

Toyota Inova G

Toyota Inova G

Phí sân bay250.000 VND
Phí ngoại thành320.000 VND
Phí nội thành30.000 VND
Phí quá KMN/A
Phí quá giờN/A
Phí lưu đêmN/A

Xem chi tiết

Ford Everest

Ford Everest

Phí sân bay250.000 VND
Phí ngoại thành320.000 VND
Phí nội thành30.000 VND
Phí quá KMN/A
Phí quá giờN/A
Phí lưu đêmN/A

Xem chi tiết

Kia Morning

Kia Morning

Phí sân bay170.000 VND
Phí ngoại thành250.000 VND
Phí nội thành30.000 VND
Phí quá KMN/A
Phí quá giờN/A
Phí lưu đêmN/A

Xem chi tiết

Fortuner

Fortuner

Phí sân bay250.000 VND
Phí ngoại thành350.000 VND
Phí nội thành30.000 VND
Phí quá KMN/A
Phí quá giờN/A
Phí lưu đêmN/A

Xem chi tiết